Advokátní kancelář

AK G legal, s.r.o. je česká advokátní kancelář poskytující poradenství a služby domácím i zahraničním subjektům, zastupující své klienty ve všech oblastech obchodu, průmyslu a podnikání v České republice a specializující se zejména na problematiku:

Naše služby

Právo obchodních společností

Komplexní právní servis při založení společnosti, přípravy příslušné dokumentace

Smluvní agendy s vedoucími pracovníky a statutárními orgány

Poradenství při kapitálových změnách (snižování a zvyšování kapitálu, příplatky mimo základní kapitál)

Akcionářské dohody

Fúze a akvizice

Provádění due diligence při akvizicích a fúzích

Vyjednávání a příprava transakční dokumentace

Právní poradenství při přeměnách (fúze, akvizice, štěpení)

Poradenství při nabídkách k převzetí a veřejných návrzích na koupi cenných papírů

Občanské právo, právo soudních sporů a rozhodčí řízení

Komplexní právní servis a zastupování ve věcech sporů
ze závazkových vztahů, zahrnující zejména:

Předsoudní analýzu všech právních dokumentů včetně důkazů, skutkového stavu a oprávněnosti nároků klientů

Poradenství a zastupování při přípravě právní dokumentace včetně předžalobních výzev, žalob, vyjádření, návrhů na předběžná opatření, odvolání, dovolání, obnov řízení apod.

Zastupování klientů u všech stupňů soudních řízení včetně dovolání a před státními orgány

Rozhodčí řízení

Zastupování klientů u rozhodčích soudů včetně mezinárodní arbitráže

Komplexní právní servis při vymáhání pohledávek i mimo Českou republiku

Zastupování klientů při výkonu rozhodnutí ve sporech s exekutory při provádění exekucí a souvisejících soudních sporech

Právo finanční a právo finančních a kapitálových trhů, Private equity

Kapitálové trhy

Právní poradenství obchodníkům s cennými papíry a ostatním subjektům kapitálového trhu

Právní poradenství investičním společnostem včetně zastupování před regulačními orgány

Finanční právo

Poradenství a vyjednávání úvěrových a s tím souvisejících dokumentací

Zajišťování instrumentů souvisejících s poskytováním financování a refinancování

Právní poradenství ve vztahu k povinnostem podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, při nabídkách k převzetí

Specializované poradenství pro private equity projektů a buy in a buy out transakcemi

Poradenství při financování private equity projektů a provádění due diligence

Insolvenční právo

Komplexní právní servis a zastupování v insolvenčních
záležitostech zahrnující zejména:

Analýzu všech právních dokumentů a důkazů včetně skutkového stavu před podáním insolvenčních návrhů

Zastupování klientů ve všech fázích insolvenčního řízení a souvisejících soudních sporech

Právo ochrany spotřebitele

Poradenství a zastupování v záležitostech ochrany spotřebitelů zejména u spotřebního úvěrování

Projektové financování, akvizice nemovitosti a jejich správa, stavební právo

Poradenství při vyjednávání syndikovaných a strukturovaných úvěrů

Provádění due diligence nemovitostí, vyjednávání kupních smluv, předání a převzetí nemovitosti

Poradenství a zastupování ve stavebních řízeních podle stavebního řádu a řízeních podle zákona o EIA-SEA

Kontakt

AK G legal, s.r.o.

Letenská 121/8
118 00 Praha 1, Malá Strana
IČ: 02000768
DIČ: CZ02000768

Kontakt pro klienty

tel.: +420 257 199 409
e-mail: info@akglegal.cz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214375